หมวดหมู่

บทกวี, ผญา, คำกลอน

คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก

อำ ทำไมจึงเป็นลหุได้ เป็นครุก็ได้ แต่ อัม เป็นครุเสมอไป ความจริงก็คือ อำ เหมือนกัน จะว่าคำนิคหิตในภาษาสันสกฤตเป็นลหุก็ไม่ถูกต้อง เพราะความจริงเป็นครุในภาษาบาลีเหมือนกัน ถ้าถือรูปอักษรเป็นเกณฑ์ก็อาจจะว่าได้ว่าต่างกัน แต่เมื่อนิคหิตในภาษาบาลี-สันสกฤตก็เป็นครุด้วยกันแล้ว จะอ้างคารมรูปอักษรก็ไม่ได้

คำฉันท์ (6) วรรณลีลา มรดกชาติ ครุ ลหุ

คำครุ เป็นคำที่มีเสียงหนัก ได้แก่ คำทุกคำที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น งา ชี้ สู้ แล้ ห่อ และคำที่ประสมกับสระเสียงสั้นก็ได้เสียงยาวก็ได้ และมีตัวสะกดด้วย เช่น ขม คิด นึก ปาน โชค เล็บ นอกจากนั้นคำที่ประสมกับสระ อ า ไอ ใอ เอา ซึ่งถือว่าเป็น เสียงมีตัวสะกดก็จัดเป็นคำครุเช่นเดียวกัน

คำฉันท์ (4) วรรณลีลามรดกชาติ

เดิมทีกวีไทยมิได้ดัดแปลงฉันท์ในคัมภีร์วุตโตทัยให้เป็นฉันท์ภาษาไทยครบทั้ง ๑๐๘ ชนิด ต่อมานายฉันท์ ขำวิไล เป็นผู้ดัดแปลงเพิ่มเติม เป็นฉันทวรรณพฤติ เพิ่มจากที่ มหาสมณะเจ้า พระปรมานุชิตชิโนรส ทำไว้ ๕๐ ชนิด

คำฉันท์ (3) วรรณลีลามรดกชาติ

ต้นกำเนิดของฉันท์นั้น เกิดขึ้นในสมัยพระเวทเมื่อราวสี่พันปีที่แล้ว ซึ่งถ้อยคำในคัมภีร์ฤคเวทเป็นคำประพันธ์ประเภทฉันท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือฉันท์ที่มีจำนวนคำไม่เกิน ๕๐ พยางค์ และฉันท์ที่มีพยางค์ ๕๐ – ๑๐๖ พยางค์

คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์

เคยมีค่านิยมที่ผิดข้อหนึ่งว่า คำฉันท์ เป็นกวีนิพนธ์ที่สูงค่ากว่าบทกวีฉันทลักษณ์ประเภทอื่นค่าของกวีนิพนธ์เขามิได้วัดจากรูปแบบฉันทลักษณ์ ไม่ว่ารูปแบบฉันทลักษณ์แบบใด กระทั่งร้อยแก้วกวีนิพนธ์ – Poetic Prose ถ้าเขียนได้ถึง จริง ก็คือกวีนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า

ถวายบังคม มหาคีตศิลปิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกผู้อ่าน เครือข่ายเพื่อนมิตร และคณะผู้จัดทำนิตยสาร “ทางอีศาน” นายทองแถม นาถจำนง ผู้ประพันธ์

สงกรานต์ดอกคูณบานรับบ้านไท

ดอกคูณแย้มระย้าบานอีสานถิ่น เหลืองโพลนทั่วธาณินทร์เวิ้งฟ้าใส บ้างโรยร่วงรอรับคนจากไท จากเหนือใต้กลับบ้านสงกรานต์นี้ แถนเอยช่วยคุ้มครองพี่น้องเฮา ได้กลับเนาแนบบ้านอย่างสุขี เก็บสีแดงอย่าฉีดสาดลาดปฐพี ฉลองปีใหม่ไทยชุ่มฉ่ำเทอญ

A song about a friend

ได้รับคำเชิญจากคุณ Marlena Zim ผู้อำนวยการของ Polish Vladimir Vysotsky's Museum เมือง Koszalin (city in north-western Poland, near the Baltic sea) ให้แปลบทเพลงบทกวีของ Vladimir Vysotsky's เป็นภาษาไทย ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ และลงตีพิมพ์ในหนังสือซึ่งจะจัดพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้

ประกวดร้อยกรองออนไลน์สมาคมนักกลอนฯ ครั้งที่ 7

ความยาวต่อชิ้นงาน “6-10 บท” และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2557 ประกาศผลรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2557

มนุษยธรรมอยู่หนใด?

ฉันอยากจะเขียนบทกวีเรื่องราวของความรัก ระบายถ้อยคำเป็นสายรุ้ง และผีเสื้อแสนสวย สัมผัสกลิ่นหอมอันอ่อนโยนของกลีบกุหลาบ ที่กำลังร่ายรำอยู่ท่ามกลางสายลมแผ่วไหวระริก ด้วยท่วงทำนองแห่งปีติยินดี เหมือนวิหคแห่งฟากฟ้าถลาบิน

ใคร?

ใคร?คือมือเหนี่ยวไกสังหาร มึงผีห่าซาตานจากขุมไหน เกาะเป้าหมายลงมือจัญไร สำเริงสำราญใจในรางวัล ใคร?คือผู้รับคำสั่งปฏิบัติ ก้นนรกชัดชัดกระเสือกกระสัน ชาติเชื้อเดรัจฉานสามัญ สุดหยามหยันศักดิ์ศรีมนุษย์มนา ใคร?คือจอมวางแผนเกมกล มุ่งหวังผลเลวระยำต่ำช้า

ไหว้ครูดนตรี

๐ ศรีศรีวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศรีสุขสวัสดิ์ นมัสการพระชินสีห์ ยอกรอัญชุลีขึ้นเหนือเกล้า ประณตนิ้วดุษฎี ข้าขอไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า จงมาปกเกศี ทุกค่ำเช้าเพรางาย ฯ

๖๕ ปี โรงเรียนบ้านไผ่

๖๕ ปี โรงเรียนบ้านไผ่ ๐ ‘บ้านเกิ้ง’เมืองชลบทเบื้อง บูราณ ห้วยจิกลำละหาน ชุ่มชื้น ดงป่าไผ่ริมธาร เขียวชอุ่ม ชนหมู่อยู่ครึกครื้น ร่วมสร้างสุขเจริญ ๐ รถไฟมาพัฒน์พลุ่ง ค้าขาย เมืองเติบโตกำจาย ใหญ่กว้าง เศรษฐกิจขยาย เร็วรวด ‘บ้านไผ่’ชื่อใหม่สร้าง สุขพร้อมเกษมศานติ์ ๐

คำฉันท์ (๖)

อเล่าถึงวรรณคดีอีสาน เรื่อง “นางแตงอ่อน” สักหน่อยหนึ่ง แม้ว่าฉันทลักษณ์เรื่องนี้จะเป็นโคลงลาว เหตุที่จำเป็นต้องกล่าวถึง เพราะวรรณคดีอีสานเรื่องนี้มีฉาก “การคล้องช้างเผือก” ด้วยบ่วงบาศเชือกปะกำ วรรณคดีภาคกลางที่บรรยายฉากการคล้องช้างไว้ละเอียดที่สุดคือเรื่อง “สมุทรโฆษคำฉันท์” เหตุที่กวีประพันธ์ฉากนี้ไว้ละเอียด น่าจะเนื่องจากพระราชนิยมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดการคล้องช้างมาก ข้าพเจ้าเคยเขียนเล่าไว้ในคอลัมน์นี้ถึงห้าหกตอน

บทร้อยกรองของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 50-53

๕๒. ศาสตรศิลป์เป็นเงินเป็นทรัพย์ ไปสำหรับกับผู้ตกไกล ปัญญาไวเป็นเงินของฝาก ยามเมื่อยากเกิดเหตุจิบหาย ธรรมทั้งหลายของดีเฮาก่อ เป็นของห่อต่อไว้ยามตาย ศีลทั้งหลายเป็นเงินเป็นแก้ว บ่ฮู่แล้วทุกเมื่อทุกยาม
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com