กล้วยสุกผิวเปลือกคล้ำ ช่วยต้านมะเร็ง

นักวิจัยชาว ญี่ปุ่นได้ระบุว่ากล้วยที่สุกเต็มที่จะสร้าง สาร TNF (Tumor Necrosis Factor) สารตัวนี้มีความสามารถที่จะต่อสู้กับเซลล์ ที่ผิดปกติ เช่น เซลล์มะเร็งเป็นต้น สาร TNF เป็นตัวที่ช่วยสร้าง CD4 ให้ เพิ่มขึ้น

เวียงจันทร์ : อดีตอารยธรรมร่วมสมัยกับทราวดี

นครเวียงจันท์ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่ร่วมสมัยกับศิลปะทวารวดีของไทย คือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 อยู่จำนวนไม่น้อย ในยุคที่เวียงจันท์เคยมีชื่อว่าอาณาจักรศรีโคตรบอง และฝั่งอีสานของไทยมีชื่อว่า ศรีโคตรบูร ประจักษ์พยานได้แก่ ใบสีมาหินทรายจำหลักรูปเจดีย์ทรงหม้ออามละกะ (คล้ายอัณฑะหรือหม้อน้ำซ้อนชั้น) กระจายอยู่ที่วัดทาดหลวง วัดพระแก้ว และวัดสีสะเกด

ทางอีศาน 21: มงคลนิมิต สู่จิตทรรศน์ “ศตวรรษิกชน”

ณ วารกาลเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ ขออำนวยพรดลบันดาลผู้อ่านทุกท่านได้บริบูรณ์ด้วยสุขสนุก สุขสบาย สุขสว่าง สุขสงบ สุขสง่า สุข เท่าทัน และอายุมั่นขวัญเพริศพร้อยเป็นร้อยปี กันอย่างถ้วนหน้าสืบไป องค์การสหประชาชาติได้นิยามไว้ว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ หรืออายุ ๖๕ ปีขึ้นไป เกินร้อยละ ๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

บทร้อยกรองของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 50-53

๕๒. ศาสตรศิลป์เป็นเงินเป็นทรัพย์ ไปสำหรับกับผู้ตกไกล ปัญญาไวเป็นเงินของฝาก ยามเมื่อยากเกิดเหตุจิบหาย ธรรมทั้งหลายของดีเฮาก่อ เป็นของห่อต่อไว้ยามตาย ศีลทั้งหลายเป็นเงินเป็นแก้ว บ่ฮู่แล้วทุกเมื่อทุกยาม

คำฉันท์ (3) วรรณลีลามรดกชาติ

ต้นกำเนิดของฉันท์นั้น เกิดขึ้นในสมัยพระเวทเมื่อราวสี่พันปีที่แล้ว ซึ่งถ้อยคำในคัมภีร์ฤคเวทเป็นคำประพันธ์ประเภทฉันท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือฉันท์ที่มีจำนวนคำไม่เกิน ๕๐ พยางค์ และฉันท์ที่มีพยางค์ ๕๐ – ๑๐๖ พยางค์

ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน ตอนที่ 7

นายจำรัส ดนัยมนัสราษฎร์ เปิดบันทึกจางวางดนัยมนัสราษฎร์อ่านต่อไปแบบวางไม่ลง ท่านเจ้าคุณปู่ได้วางโครงวางแนวไว้ชวนติดตามแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างผู้ทรงภูมิรู้ เมื่อเอาข้อความของผู้ใดมาจะบอกไว้ว่าอ้างอิงจากหนังสือเล่มนั้นและเล่ม นี้ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้เคารพผู้อื่น ถ้าอ้างถึงคนอื่นว่ากล่าวถ้อยร้อยความอย่างใด ท่านก็จับใจความ มาแต่เฉพาะความจริง ไม่ใช่นำมาตีไข่ใส่น้ำทำให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนและเป็นเท็จ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความเป็นธรรม จึงรักษายุติธรรมไว้ได้

ทางอีศาน 28: เบิ่งโลก

รถไฟเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณสามร้อยปีมาแล้ว เริ่มแรกเป็นรถบรรทุกถ่านหิน มีล้อแล่นบนราง ใช้ม้าลาก เมื่อ เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอนํ้าสำเร็จ กระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี ๒๓๕๗ ยอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) ชาวอังกฤษ ได้สร้างรถจักรไอนํ้าคันแรกชื่อว่า Blucher สำเร็จ แล้วนำมาใช้งานในเหมืองถ่านหิน ที่ คิลลิงสเวอร์ธ (Killingsworth)

บทบรรณาธิการทางอีศาน 68 : เมื่อต้องไถคันแทนาทิ้ง

คันแทนา หรือ คันนา คือ ภูมิปัญญาบรรพชน ตั้งแต่ปู่สังกะสาย่าสังกะสีขุดกลอยมันไม่พอเลี้ยงลูกหลาน ต้องส่งหมาเก้าหาง ไปขโมยพันธุ์ข้าวมาจากเทวดาบนฟ้า หลังจากฟันโค่นดงป่า พลิกไถผืนดิน ก็พูนดินปั้นคันแทนาขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต

วิจารณ์ “บันทึกการเดินทางในลาว” ของ เอเจียน แอมอนิเย

หนังสือแปล “บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึ่ง พ.ศ.๒๔๓๘” กับ “ภาคสอง พ.ศ.๒๔๔๐” [๑] จากบันทึกของ เอเจียน แอมอนิเย (Etienne Aymonier) มาสำรวจหาศิลาจารึกทำสำเนาและสำรวจภูมิประเทศเพื่อสร้างแผนที่ก่อแนวเขตดินแดนสยาม-ลาว-เขมร เบื้องต้นตามอำเภอใจ ก่อนหน้า ๑๐ ปีจะเกิด “วิกฤตปากน้ำ ร.ศ.๑๑๒”

บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 22: รักษ์ชีวิต รักษ์โลก

แม่นํ้าโขงสายเลือดใหญ่เส้นหนึ่งของโลกได้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและรักษาสมดุลของโลก แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี แม่นํ้าสงคราม และสาขาของแม่นํ้าโขงทั้งมวล ก็ต่างผนึกประสานห้วยหนองคลองบึงบุ่งทามให้เกิดองค์เอกภาพเดียวกันและเกิดห่วงโซ่อาหารครบวงจร

๖๕ ปี โรงเรียนบ้านไผ่

๖๕ ปี โรงเรียนบ้านไผ่ ๐ ‘บ้านเกิ้ง’เมืองชลบทเบื้อง บูราณ ห้วยจิกลำละหาน ชุ่มชื้น ดงป่าไผ่ริมธาร เขียวชอุ่ม ชนหมู่อยู่ครึกครื้น ร่วมสร้างสุขเจริญ ๐ รถไฟมาพัฒน์พลุ่ง ค้าขาย เมืองเติบโตกำจาย ใหญ่กว้าง เศรษฐกิจขยาย เร็วรวด ‘บ้านไผ่’ชื่อใหม่สร้าง สุขพร้อมเกษมศานติ์ ๐

มรรควิธีวิทยา Methodology (3)

วิธีการทางตรรกกำเนิดขึ้นในกระบวนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์แยกไม่ออกจากทฤษฎีการขบคิดที่ถูกต้อง การค้นคว้ากฏเกณฑ์แห่งการขบคิดทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่นักคิดรุ่นก่อน เช่น อริสโตเติล, ฟรานซิส เบคอน ฯลฯ ได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้

ประโยชน์ของบวบงู (Snake gourd) แก้ท่อน้ำดีอุดตัน ขับพยาธิ

บวบงู (Snake gourd) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichdsanthes cucumerina เป็นไม้เถาที่พบมากในประเทศที่เป็นภูมิภาคเขตร้อนหรือค่อนข้างร้อน ถิ่นกำเนิดคาดว่ามาจากทางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุ้มหรือตราราชลัญจกร สมัยล้านช้าง

จุ้มหรือตราราชลัญจกร สมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๑๘๑-๒๒๓๘ ระยะเวลากว่า ๕๗ ปี ถือเป็นกษัตริย์ล้านช้างอีกองค์หนึ่งที่ทำให้อาณาจักรล้านช้างมีเจริญความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร

ทางอีศาน 23 : เบิ่งไทย แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช

มีการค้นพบแหล่งแร่โปแตชขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งสะสมตัวจำนวนมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรโดยแหล่งเกลือหินที่พบมีอยู่ ๒ แอ่งใหญ่ คือ แอ่งสกลนคร และแอ่งโคราช โดยแอ่งสกลนครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรและแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

จิตร ภูมิศักดิ์: เพลงลาวแพน

เพลงลาวแพนนั้น เป็นเสมือนสำรวมใหญ่ของเพลงลาวพื้นเมือง กล่าวคือมีเพลงลาวพื้นบ้านตามชนบทรวมอยู่ในเพลงใหญ่นั้นหลายเพลง ทุกเพลงที่นำมารวมกันเข้าไว้นั้นต่างมีกลิ่นไอของชีวิตแบบลาวอยู่อย่างสมบูรณ์ คือมีลักษณะทำนองที่ส่อให้เห็นความรักในธรรมชาติเจือระคนอยู่ด้วย ถ้าจะพูดเป็นศัพท์ก็ต้องว่ามีลักษณะแห่งชนชาติ บรรจุอยู่อย่างเด่นชัดบริบูรณ์

ความเป็นมาพระแก้วมรกต (พระแก้วเขียว)

หากยึดตามตำนานพระแก้วมรกตนั้น ว่ากันว่าสร้างตั้งแต่ราว พ.ศ.๕๐๐ โดยพระนาคเสน ที่เมืองปาฏลีบุตร แล้วมีการโยกย้ายองค์พระไปยังอีกหลายที่ ซึ่งผมมีความเห็นว่าเป็นตำนานที่แต่งเติมกันขึ้นมาภายหลัง เนื่องด้วยพระแก้วมรกตนี้เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสน น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในแถบหัวเมืองเหนืออย่างแน่นอน

ทางอีศาน 13 : ส่องซอด

คอลัมน์: ส่องซอด ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๒​ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้เขียน: บุญเย็น วอทอง อดีต ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔) อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฯลฯ จากหนังสือ แอก ! จัดพิมพ์โดย ฝ่ายวิชาการชุมนุมนักศึกษาชาวอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๘

ทางอีศาน 27: จดหมาย

กระผมพบลงรูปผิดในเรื่อง “โชคนาสาม–โชคติม–โชคเพชร–บัวถนน” ไม่ใช่รูปแผนที่ตามเรื่องนี้ แต่เป็นแผนที่อธิบายตำแหน่งแห่งที่ตั้งรัฐเขมรโบราณของกษัตริย์องค์ต่าง ๆ และเพื่อให้ชัดเจนกระจ่างต่อผู้อ่านจึงขอนำแผนที่ถูกต้องมาแสดงในหน้าจดหมาย และบรรยายใหม่ว่า ในเส้นวงกลมคือ สรุกโฌก (เมืองบัว) ใกล้แนวพรมแดนกัมพูชา-เวียดนามตอนใต้
1 2 3 12
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com