แกงอ่อมไก่ใส่ไข่อ่อน

ผักเหลือเยอะแยะเลยต้องหาเมนูกำจัดค่ะ ก่อนจะเน่าเสีย (เสียดาย อิอิอิ) ชอบแกงอ่อมใช้ผักเยอะดี ไม่มีไขมัน ไม่อ้วน ฮ่าๆๆๆ ใส่ผักไปเยอะแยะพอยุบเหลืออยู่นิดเดียวเอง

ทางอีศาน 59 จดหมาย

เซิ้ง ไม่ได้หมายถึง รำ นะครับ หมายถึงการขับร้องอย่างหนึ่ง มีต้นเสียง มีหางเสียง ใช้ร้องเป็นแถวขบวนรอบหมู่บ้าน เช่น เซิ้งนางด้ง เซิ้งนางแมว เป็นต้น แต่ในนิตยสารกล่าวว่า มีเซิ้งศรีโครต เซิ้งภูไท เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งเหล่านี้

มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (4)

ความสัมพันธ์ระหว่างมรรควิธีทางวิทยาศาสตร์กับมรรควิธีทางปรัชญา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเฉพาะรายกับสิ่งทั่วไป มรรควิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการพิเศษเฉพาะราย มันรวมอยู่ในวิธีการทั่วไป วิธีการวิทยาศาสตร์วิธีหนึ่ง ๆ ก็คือการแสดงออกเป็นรูปธรรมของมรรควิธีทางปรัชญา วิธีการวิทยาศาสตร์วิธีใดใดก็ตาม ล้วนรวมเอามรรควิธีทางปรัชญาเข้าไว้ด้วย

ทางอีศาน 30 : เบิ่งโลก

ราคานํ้ายางพาราที่เคยสูงมากไม่อาจย้อนกลับมาอีก เกษตรกรสวนยางรายย่อยจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งรายได้หลักจากยางพาราจะเผชิญปัญหาราคายางตกตํ่ารุนแรง เพราะไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ทางอื่น ส่วนเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพาะปลูกพืชหลายอย่าง เช่นมีทั้งนาข้าวและสวนยาง

ทางอีศาน 27: เบิ่งโลก

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯและจีน เกือบทุกประเทศใช้งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดมา ข้างต้นเป็นจำนวนเงิน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) งบประมาณด้านทหารของประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๐๑๓ ประเทศในอาเซียนยังนับว่าใช้งบด้านทหารน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปอื่น

ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์

บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก กับบทบาทรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงเป็น “มันสมอง” ของระบอบการปกครองแบบใหม่ และข้อเขียนของ อมร รักษาสัตย์, สุพจน์ ด่านตระกูล ในภาคผนวก จัดพิมพ์เนื่องในวาระ 110 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

“๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย

ความหอมหวนของแนวคิดรักชาติ รักประชาธิปไตย ปรารถนาให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมอารยประเทศ แวดล้อมจิตใจคนหนุ่มสาวยุคนั้นให้กระชับมั่นเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน ไม่มีสถาบัน ไม่มีรุ่น ไม่มียศชั้น ไม่มีไพร่ผู้ดี มีแต่อนาคตอันสดใสอันเกิดแต่แสงสว่างแห่งรัฐธรรมนูญที่ฉายให้เห็นเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ

คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก

อำ ทำไมจึงเป็นลหุได้ เป็นครุก็ได้ แต่ อัม เป็นครุเสมอไป ความจริงก็คือ อำ เหมือนกัน จะว่าคำนิคหิตในภาษาสันสกฤตเป็นลหุก็ไม่ถูกต้อง เพราะความจริงเป็นครุในภาษาบาลีเหมือนกัน ถ้าถือรูปอักษรเป็นเกณฑ์ก็อาจจะว่าได้ว่าต่างกัน แต่เมื่อนิคหิตในภาษาบาลี-สันสกฤตก็เป็นครุด้วยกันแล้ว จะอ้างคารมรูปอักษรก็ไม่ได้

บทร้อยกรองของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 50-53

๕๒. ศาสตรศิลป์เป็นเงินเป็นทรัพย์ ไปสำหรับกับผู้ตกไกล ปัญญาไวเป็นเงินของฝาก ยามเมื่อยากเกิดเหตุจิบหาย ธรรมทั้งหลายของดีเฮาก่อ เป็นของห่อต่อไว้ยามตาย ศีลทั้งหลายเป็นเงินเป็นแก้ว บ่ฮู่แล้วทุกเมื่อทุกยาม

คำผญา

เอาลูกสะใภ้มาเลี้ยงย่า เหมือนเอาผีห่ามาไว้ในเรือน ความหมาย แม่ย่าหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้เปรียบเสมือน ขมิ้นกับปูน, เสมือนนํ้ากับนํ้ามัน ส่วนมากเข้ากันไม่ได้ ยังดีที่เป็นน้ำ อย่าง้นอยก็ยังมีความเย็นอยู่บ้าง ถ้าเป็นของร้อน แม่ย่ากับลูกสะใภ้อาจจะเปรียบเหมือนหมากับแมวก็ได้

สมุนไพรแก้งูสวัดและเริม

ไมยราบ ใช้ใบตำให้ละเอียดผสมเหล้า แล้วคั้นเอาน้ำ ทาวันละ 3-4 ครั้ง, เสลดพังพอนตัวเมีย ใช้ใบตำให้ละเอียด ผสมเหล้าพอเหลวข้นๆ พอก, ควรใส่เหล้าเมื่อยา เริ่มแห้ง พอกไว้ตลอดเวลา เปลี่ยนยา วันละ 2-4 ครั้ง

ตำบลสำโรง สร้างฝายน้ำล้น 2 แห่งใช้เงินโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาท

ตำบลสำโรง อ.เมืองสุรินทร์ สร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่งใช้เงินโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาทชาวบ้านพอใจที่จะมีน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมมีน้ำให้ทั้งคนและสัตว์ได้ดื่มกิน ตลอดทั้งปี

๓๖๕ น้ำพริก – ๑๐. น้ำพริก ผกค. สูตร ๕ ปลาทูกับน้ำพริกผงชูรส

ผมเป็นหมอประจำกองร้อย ๘๕ เขต ๘ ดอยยาว-ผาหม่น จังหวัดเชียงราย แต่ก็ไม่ค่อยได้นอนในกองร้อยส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปทำงานชายขอบฐานที่มั่น งานประจำคือไปกับหน่วยลำเลียง ขนอาวุธลงเขาไปส่งสหายที่ขับรถปิคอัพมารับขนส่งไปที่เขตงานใหม่ ๆ ในภาคเหนือ แล้วก็แบกของลงจากรถปิคอัพกลับฐานที่มั่น ครั้งหนึ่งทำตัวเสียสละแบกรับงานหนัก รับแบกกระทะใบบัว

ทางอีศาน 56 ปิดเล่ม

การเมืองทั่วโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของการต่อสู้แบบหมากัดกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ต้องการส่วนแบ่งก้อนโตที่สุดจากหีบสมบัติของภาครัฐ ภาวะปัจจุบันที่เรียกกันว่าการเมืองนั้น จริง ๆ แล้วไม่ใช่การเมือง แต่เป็น "สัมฤทธิ์ผลของกลุ่มผลประโยชน์” ถ้ามวลชนไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมการชูธงนำที่เป็นพิษ เช่น

ต้นไม้ 10 ชนิดที่คนไทยคุ้นชินจนนึกเอาเองว่าเป็นของไทย

1. มะละกอ(Papaya) - Carica papaya L. มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง เข้ามาในไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกส 2. พริก(Chilli) - Capsicum มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและใต้ เข้ามาไทยพร้อมกับมะละกอ 3. หางนกยูงฝรั่ง(Flamboyant tree) - Delonix regia มีถิ่นกำเนิดบนเกาะมาดากัสการ์ นำเข้ามาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4

กลอนบทละคร (๕ – ๖)

กลอนบรรยายพระราชวังกรุงกุเรปัน ในบทละครอิเหนาครั้งกรุงเก่าข้างต้นนี้ ภาพที่บรรยายแท้จริงแล้วก็คือพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง เนื้อความตอนนี้จึงมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยครับ การอ่านวรรณคดีนั้น เราจะได้ทั้งความไพเราะชื่นใจของภาษา และความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาด้วย

รถไฟไทย-ญี่ปุ่น ความเร็วสูงและทางคู่ เชียงใหม่-กาญจน์

คมนาคม เผย พ.ค. นี้เตรียมลงนาม MOU รถไฟไทย-ญี่ปุ่น 2 เส้นทาง กาญจน์-แหลมฉบัง เป็นทางคู่ราง 1 เมตร เน้นขนสินค้าเชื่อม 2 ท่าเรือระหว่างทวาย-แหลมฉบัง กับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นไฮสปีดเทรน เน้นขนผู้โดยสาร

สาส์นจากทางอีศาน 32

สาส์นแสดงความยินดี กับสองรางวัลในปี ๒๕๕๗ ของ นิตยสารทางอีศาน และ บริษัท ชนนิยม จำกัด นิตยสารทางอีศาน ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 รางวัลชนะเลิศประเภทสื่อมวลชน หนังสือในเครือ บริษัท ชนนิยม จำกัด สองเล่ม คือ ความลับของเด็กเกเร โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร และ พ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี

คดี เด่น คำแหล้ : พบท่อนไม้ มีร่องรอยถูกใช้แบกหามคนมาวางทิ้ง

ขอนไม้ที่พบ ชาวบ้านบอกว่ามีร่องรอยการผูกผ้าคล้ายกับว่าได้มีการแบกสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากที่อื่น แล้วมาวางทิ้งไว้ในบริเวณดังกล่าว เพราะจากการตีวงค้นหาในรัศมีรอบจุดที่พบท่อนไม้ออกไปรอบด้านนั้น ไม่พบร่อยรอยของต้นไม้ที่ถูกตัดไม้ จึงสันนิษฐานว่า ท่อนไม้ดังกล่าวถูกหามมาจากที่อื่น

งานเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก นครพนม

ลุงโฮ เดินทางไปทุกทวีปทั่วโลกเพื่อศึกษาหาแนวทางมากู้เอกราช ปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองของฝรั่งเศส (หลังจากถูกจีนปกครองมาพันปี) จากนั้นได้เดินทางทางเรือเข้ามาประเทศไทย โดยขึ้นฝั่งที่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางไปพิจิตร อุดรธานี นครพนม ฯลฯ กระทั่งข้ามไปฝั่งลาว เพื่อให้การศึกษาและรวบรวมชาวเวียดนามให้มีจิตหนึ่งใจเดียวกัน
1 2 3 9
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com