นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 78
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 78
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรื่องในเล่ม : เขียนมนุษย์, เยาวภาพแห่งเดือนตุลา, ชวนตะลึง! ลึงคบูชา ราชันย์ภิเษก ๒, บ้านดงบังไม่ได้มีแค่ฮูปแต้มที่วัดโพธาราม, ภาษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์, โลก สัตว์ คน พลเมือง, สิบหกเจาไทสู่สิบสองจุไท, ไท-กะได กับ ไป่เยวี่ย, พญานาคเกเรแห่งรอยพระพุทธบาท, บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่, อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย, ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน, สาวตีนหนักเหรียญทอง ๓ สมัย, เมืองคง โรงเรียนสร้างคน, อัตตะปือ, ตะไนย – สะนาย – สะไมย์ – สะไม, ปรากฏการณ์ที่เมืองสรวง, Supermarket ที่ (เราควร) รัก, พลังสื่อ พลังฝัน สร้างสังคมอีสาน, คำธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดา, อมตะอีสาน ไม่รู้จบ, มหาพูมี จิตตะพง, เสียงม่วนลายแคน, เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล, ชั่วช้า ป่าช้า ป่าเร่ว เฉลว, อำนาจมืดดำ ทำให้รุ้งหายไป, ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง, อาหารสมัยพระนารายณ์ ๒, แสนอาลัย น้าหว่อง คาราวาน, ไม่มีวันพรุ่งนี้ได้ไหม?, ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน, การส่งส่วยในภาคอีสาน, ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม ๒, ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ, ยกพลโยธา, พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ, เสน่ห์เรณู

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 77
77
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 76
76
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 75
75
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 74
74
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 73
73
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 72
72
รวมผลงานหนังสือจากสำนักพิมพ์ “ทางอีศาน”
แนะนำหนังสือ
คำอ้าย โลกแห่งการเรียนรู้อันรื่นรมย์ของเด็กอีสาน
แนะนำหนังสือ
ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม
แนะนำหนังสือ
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ

| Khaen E-Shann l ณ เชียงคาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
Khaen E-Shann l ณ เชียงคาน ขอบคุณวิดีโอ : พี่เบิร์ด ธาร […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เพลง สาวเชียงขวาง โดย วงดนตรีอีศานคลาสสิก #หมาเก้าหาง
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
เพลง สาวเชียงขวาง โดย วงดนตรีอีศานคลาสสิก #หมาเก้าหาง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| วงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ“หมาเก้าหาง” มีโอกาสนำงานวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมเตรียมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวชิรธาดาอนุสรณ์ (บึงหินลับ) และการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
วงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” มีโอกาสนำงานวัฒนธรรมเข้าร่วม...การประชุมเตรียมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวชิรธาดาอนุสรณ์ (บึงหินลับ) และการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ที่บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
การสืบสาวรกรากไท-ลาว ในเชิงโครงสร้างและระบบความเชื่อตามแนวทางมานุษยวิทยาเพื่อหาต้นตอและจุดกำเนิด ด้วยวิธีวิทยามานุษยวิทยาแนวอรรถปริวรรตกรรม (Generative Anthropology) ไม่อาจแยกจากการทำความเข้าใจความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ “สิบสองจุไท” และบริบทประวัติศาสตร์แวดล้อม “สิบสองจุไท” อันเป็นเป้าหมายของการศึกษาในบทนี้

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของไทย มีจำนวนสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า ๓,๐๐๐ สาขา และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั้งยังมีอัตราการเติบโตของลูกค้าและยอดขายอย่างต่อเนื่องในตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในหลักล้านล้านบาท

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติ ไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ดินแดนอัตตะปือนั้น เป็นถิ่นฐานของชนเผ่าในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก มากมายหลายเผ่า (ยกเว้นแขมร์) เช่น โอย, ตะโอย, แยะ, ญุร (ละแว หรือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ในประเทศที่ใช้อำนาจเป็นใหญ่จนหลงอำนาจ จะเกิดการเสนอกฎหมายแบบนี้ โดยไม่เคยศึกษาให้ถ่องแท้ถึงสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ว่าควรทำหรือไม่ ปัญหาคืออะไร พรบ.นี้จะแก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่ วิธีนี้ดีที่สุดแล้วหรือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) แห่งนี้มีรูปแบบที่วางไว้และถือปฏิบัติร่วมกันนั้นที่ทำให้ดูไม่ค่อยเหมือนใคร เพราะหลักสูตรหลัก ๆ ยังคงมีเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น โดยที่แปลกและน่าสนใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “ห้องเรียนใหญ่” คือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
จากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันภายในประเทศ ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันออกไป วิถีชีวิตคนอีสานต่างจากคนเมือง ก็ตรงที่เราสามารถเสาะหาอาหารที่เกิดขึ้นโดยง่าย ตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เรามักคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ดังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย นาข้าวนอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
คำว่า “ทวารวดี” นี้นิยมใช้กันมากทั่วโลก เมื่อได้ยินคำว่า “ทวารวดี” ทั้งคนฝรั่งคนไทยก็มักจะพยักหน้าหงึก ๆ เหมือนกับว่า เข้าใจ แต่จริง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
เกษตรกรที่นิยามตัวเองว่าชาวนาธรรมดาอย่าง สง่า ด่วนรับรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำด้านการทำเกษตรแห่ง บ้านหนองแปลน ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เขาผู้นี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา เพราะถ้าใครได้สัมผัสชีวิต แนวคิด

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
หลังใช้เวลาสำรวจร่องรอยทางโบราณคดีบริเวณอุทยานทางโบราณคดี Bukit-Siguntang (Seguntang หรือ Siguntang Mahameru) ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำมูสี (Musi) เส้นเลือดใหญ่ของเมืองปาเล็มบัง ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัยและเป็นดินแดนดั้งเดิมของ “ชาวมาเลย์”

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ไปเยี่ยมชมโรงงาน PASAYA ด้วยกันครับ ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ไปเยี่ยมชมโรงงาน PASAYA ด้วยกันครับ ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5068225  Views