นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 61
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 61
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ฉบับ ก้าวที่กล้าปีที่ ๖
เรื่องเด่น : บุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสามของชาวนาปลูกข้าว, ถ้าไม่มีพลเมืองที่เป็นปึกแผ่น ประเทศหรือรัฐบาลจะอยู่ได้อย่างไร?, แลไปข้างหน้า โลกไร้พรมแดน, กินดีอยู่ดี, ภูมิบ้านนามเมือง
เรื่องในเล่ม : สูงสุดสู่สามัญ, อมตะอีศาน, พืดภูวัว, ครั้งหนึ่งในชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร, เรื่องประหลาดโลก, อภิมหาโครงการภาคตะวันออก, ภูมินามแม่นํ้าโขง หลันชางเจียง กิวลุ่งเกียง เก้าลวง กาหลง, สงบนิ่งทุกนิยามในท่ามกลาง, ปงสนุก, ผญาสมัย, ๕๑ ปีฤาสิ้น จิตร ภูมิศักดิ์, ผู้ไทกะป๋อง, หมายเหตุประเทศไทย ๔.๐, บวชช้าง บ้านหาดเสี้ยว, อมตะของแซบอีสาน กับคำเว้าลาว, ชีวิตสงบภายหลังการแสวงหา, คำผญา ๑๖, หมู่บ้านอีสานในบันทึกของปราชญ์, ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร ๑, เที่ยวป่า, สับหว่างฤดู, คำสอนของพ่อ, เฮือฮักใบตอง, ดวงเดือนเด่นงามเหนือม่านฟ้าวรรณกรรม, เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ), เข้าจํ้า ผอกผี, ท้าวหงส์หิน, วาดสายฝนบนกระดาษ, แพ้เผ่าคน, ด้ายดำ, ตดใส่บั้ง, ลายแถนฟ้า ๔, โค – นนทิ, กลองยาวกู้บ้าน, จันทน์เทศ ไม้ที่มีค่าควรเมือง

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 60
60
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 59
59
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 58
58
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 57
57
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 56
56
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 55
55
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ

| สูงสุดสู่สามัญ : ช่วง มูลพินิจ
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ที่โคนต้น เขาเฝ้าดูผู้คนปีนป่ายต้นไม้แห่งลาภ ยศ อันสูงลิบยอดเลือนหายไปในเวิ้งฟ้า อากาศ เป้าหมายจะไปให้สูงสุด เพื่อจะคืนสู่สามัญตามคำโบราณว่าไว้

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 61 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
เฉพาะคอลัมน์ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ ได้เปลี่ยนหัวคอลัมน์ใหม่ให้อ่านแล้วเกิดทัศนะกว้างไกลกว่าเดิมในชื่อ ภูมิบ้านนามเมือง : TOPONYMY

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจาก “ทางอีศาน” 61
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
นิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ของเราออกเดินทางมา ๕ ปีแล้ว ฉบับนี้คือก้าวย่างสู่ปีที่ ๖ (คุณเกษมสุข ตันติทวีโชค -

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 61 บทบรรณาธิการ : อมตะอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ท่ามกลางการยกทัพจับศึกไล่ล่าฆ่าตัดหัวยึดทรัพย์กวาดต้อนคนมาเป็นทาส ผ่านการกระทำถูกดูถูกเหยียดหยามกดทับของสังคม จนถึงยุคอาณานิคมแล่นเรือลำใหญ่ข้ามทวีปมาตียึดเมืองกัน แล้วเกิดสงครามโลก สงครามเย็น จนเข้าสู่ยุคทุนนิยมเต็มตัว ผู้คนบนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคอีสานประเทศไทยก็สามารถต่อสู้ดำรงตนยืนหยัดสร้างบ้านแปงเมือง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 60 คอลัมน์ : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์สำนักท่าพระจันทร์ แสดงความรู้คาดการณ์ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของชาติไทยกันพอหอมปากหอมคอ ท่านหนึ่งยกคำคมเรื่อง ต้มยำกบ! แต่ต้มยำกบของท่าน มิได้โยนกบเป็น ๆ ลงในนํ้าเดือด กบตัวเป็น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย : ลับมีด
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
มีดเป็นของมีคม ที่ก่ออันตรายสำหรับผู้ใช้ที่ประมาท และไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดเจ็บปวด หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ นักปราชญ์โบราณได้กำหนด เรื่องเกี่ยวกับการใช้มีดหรือของมีคมไว้ใน โคลงพานวัน ว่า

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ผู้ยิ่งใหญ่ – คอลัมน์ : เขียนมนุษย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
ยอดภูผาสูงใหญ่เป็นเทวาลัยของเทพเจ้า ศิวะมหาเทพอยู่ ณ ยอดเขาหิมาลัยไกรลาศ ซีอุสผู้ยิ่งใหญ่อาศัยยอดเชาโอลิมปุส ภูผาคือบัลลังก์มหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่ไม่รังแกผู้ต่ำต้อย ภูเขาไม่เคยทับมด

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| คอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน” จากทางอีศาน
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 20 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา นับแต่ปล่อยให้แถวตัวหนังสือทางอีศานออกเดินทางถึงผู้อ่านตามลำพังมา 5 ปีเต็ม

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 60 : ความเปลี่ยนแปลง
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
๏ อยู่ป่าอยู่เขาเนาละหาน เป็นคุ้มเป็นบ้าน ถางป่าถางดงพงพี ๏ เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มากมี ชุมชนใหญ่ทวี เป็นเมืองเป็นตลาดนคร ๏ พ่อค้าศักดินาฐานันดร

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจาก “ทางอีศาน” 60
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อบอกข่าวบุญและระดมทุนทำงานในพื้นที่ (ขายโต๊ะ/บัตรหน้างาน) วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ณ โรงเบียร์ฯ สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา กทม.

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 / ครั้งที่ 8
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 31 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
สมาคมผู้ไทโลก ขอเชิญชวน ชาวผู้ไท - ชาติพันธุ์ตระกูลไท ลาว และผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม วิถีถิ่น - ชาติพันธุ์

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 59 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
เรามิได้นึกว่าตัวเองเก่งกาจ มีความคิดดี เราก็เหมือนกับทุกท่าน ที่กำลังคลำทาง กรุยทาง ไปสู่สังคมที่สันติสุขดีงามกว่าเดิม เราเชื่อมั่นว่าข้อมูลของเราพอจะมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง เราจึงน้อมรับข้อเสนอแนะในการประชุมมูลนิธิทางอีศาน ที่เรียกร้องให้เราเพิ่มช่องทางการสื่อข้อมูลทางระบบ IT

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 23 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
หนังสือจากสำนักพิมพ์ ในเครือ ชนนิยม และนิตยสารทางอีศานลดล้างสต๊อก 20 บาท, ซื้อ 1 เล่ม แถม

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| กำหนดการบำเพ็ญกุศล นางทองเติม นาถจำนง
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 9 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
กำหนดการบำเพ็ญกุศล นางทองเติม นาถจำนง (มารดานายทองแถม นาถจำนง บก.นิตยสาร“ทางอีศาน” และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ) ณ ศาลาอาบศรี วัดบวรมงคล

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4043112  Views