นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 57
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 57
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ฉบับ: “กาบแก้วบัวบาน” อวสาน “ศรีโคตรบูร”
➤ เรื่องเด่น : พระภูมิพลโพธิสัตว์ศาสนา, ฝันปีใหม่ ๒๕๖๐, รับตะวัน, อเมริกากับวาทกรรมประชาธิปไตย, สงครามเย็นใหม่, ยก อ้อ ยอคาย, เพียงคำบอกรัก, คนพิมาย คนท้องถิ่น หรือผู้บุกรุก, เบิด ละเบิก รำเบอะ, ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์สองฝั่งโขง ๑, บุญข้าวสาก ไปยามกัน, จตุคามรามเทพ, ก้อนดินหินแห่, ดูนางให้ดูแม่, ขวัญข้าว” แม่โพสพ, บ่โสดาด้วย แสนสิออยก็ปานด่า…, นักเขียนไส้แห้ง นักแต่งไส้งอ, บนเส้นทาง, คันได, อีสานบ้านของเฮา, กองทุนครูของประชาชน, การลุกขึ้นสู้ของชาวอีสาน, ผู้ไท : ชาติพันธุ์ผู้ไท หรือ คน-ไท?, รำลึกถึงครูคำหมาน, เขียนมนุษย์, ย้อนฮอยพ่อที่นาผาง, เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ, ผลัดกันทำ, บักเซียงหงายหลัง, ชื่อท่าฟ้อนแม่บทอีสาน ๑, กลอนลูกขุนบุรมครองเมือง, พลังฮึดอีสานพันธุ์ใหม่, ศรีโคตรบูร อวสาน, ฮูปแต้มวัดโพธาราม

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 56
56
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 55
55
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 54
54
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 53
53
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 52
52
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 51
51
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ

| จ้วงเป็นบรรพบุรุษไทยหรือไม่?
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
จ้วงกับไท แยกกันอยู่ ตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจว (ก่อนขงจื๊อ) แล้ว จีนเรียกดินแดนที่จ้วงอยู่ว่า ซีโอว กับ ลั่วเยวี่ย สองชื่อ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| “นครวัด” พระเมรุมาศ ศูนย์กลางโลกและจักรวาล
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 13 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ธรรมเนียมในการก่อสร้างปราสาทถวายเทพเจ้าในศาสนาฮินดู คือการจำลอง เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้า เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล โดยมีมหานทีสีทันดรคั่นระหว่างภูเขาทวีปทั้งสี่ ถือเป็น แผนภูมิจักรวาล ของชาวฮินดู

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ ร่วมใจผู้ไทโลก
ข่าวโลกไทยอีสาน อาเซียน | วันที่ 12 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
สมาคมผู้ไทโลก ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดงาน "วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูฃาพระพุทธเจ้าใหญ่

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| จดหมาย ทางอีศาน 57
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ทุกความคิดเห็น ทุกคำแนะนำ คือเสียงสวรรค์ ชาวคณะกอง บ.ก. พร้อมน้อมนำใคร่ครวญเพื่อปรับปรุงแก้ไขครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเรามีจุดมั่นทิศหมาย ให้ก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง กรุณาแนะนำมาอีก และส่งข้อเขียนต่าง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 57 ฝันปีใหม่ 2560
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยเสมอภาค โปร่งใส มีคุณธรรม ทั้งมีนโยบายให้คนรํ่ารวยกรอกแบบสอบถามว่า รวยเท่าใหร่ รวยมาได้อย่างไรหากรวยด้วยสมอง สองมือที่สะอาด ความสามารถเป็นเลิศ ก็ประกาศเกียรติ ยกย่องเป็นแบบอย่าง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 56 ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
การเมืองทั่วโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของการต่อสู้แบบหมากัดกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ต้องการส่วนแบ่งก้อนโตที่สุดจากหีบสมบัติของภาครัฐ ภาวะปัจจุบันที่เรียกกันว่าการเมืองนั้น จริง ๆ แล้วไม่ใช่การเมือง แต่เป็น "สัมฤทธิ์ผลของกลุ่มผลประโยชน์” ถ้ามวลชนไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมการชูธงนำที่เป็นพิษ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 57
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ประเด็น “วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน” นั้นท่านสรุปด้วยคำภาษาจีนสามคำ คือ “ข้าว”, “เขตร้อน” และ “ทะเล (การเดินเรือ)” ท่านได้ถามความคิดเห็นจากคุณทองแถม

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| โอหัง จองหอง รากศัพท์ลากมาจากไหน?
วรรณศิลป์ | วันที่ 24 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
๒ คำ ๔ พยางค์นี้ใช้บ่อย ผู้พูดใช้บริภาษสาดสีบุคคลที่สองหรือสามที่ไม่พึงใจ บ่อยๆ จะพบใช้ ๖ พยางค์ซ้อน คือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สิ้นปราชญ์อีสาน “คำหมาน คนไค” ผู้แต่ง “ครูบ้านนอก” วงการครูสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 14 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
นายปรีดา ข้าวบ่อ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ทางอีศาน กล่าวว่า นายสมพงษ์ เป็นตัวอย่างของครูชนบทที่อุทิศตนเพื่อสังคมและแวดวงการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีงานเขียนที่มีชื่อเสียงอย่าง ครูบ้านนอก

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| รางวัลนิลวรรณ ปิ่นทอง – บรรณาธิการดีเด่น 2559
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 14 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
คำพูดเล็กน้อยในวันรับรางวัลบรรณาธิการดีเด่น ร่วมกับคุณนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ และคุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ จิระโพธิรัตน์ (9 ธันวาคม 2559 ณ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 56 : คน และการเปลี่ยนผ่าน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
คนในดินแดนที่ถูกขีดแบ่งเขตประเทศ จะถูกสร้างมายาคติความรักและการคลั่งชาติอย่างฝังลึก จนถึงกาลใกล้ดับสลายของจักรวาล จึงยอมรับความเป็นเผ่าพันธุ์ และการอยู่ร่วมโลกเดียวกัน ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องที่สายเกินไป คนทุกคนรู้ว่าเกิดมาต้องตาย ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งแต่ถ้าหากยังไม่เจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ ไม่ถูกโบยตีด้วยชราภาพอย่างที่สุด

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 56
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ต้นฉบับงานเขียนคือ สารตั้งต้นของหนังสือทุกเล่ม ต้นฉบับงานเขียนประเภท “บทกวี” (พูดรวม ๆ) เดินทางมาจากทั่วสารทิศ มารอผ่านสายตาผู้อ่านด้วยจำนวนที่มากที่สุด คงจะด้วยคนไทยเรามีธรรมดาธรรมชาติเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน หรือถ้าคิดว่าเขียนกวีง่ายกว่างานเขียนประเภทอื่น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 55 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
สัง ในกลอนหมากนํ้าเต้าปุงแตก สัง เป็นศัพท์โบราณ คงเป็นสัตว์ตัวใหญ่เป็นอาหารมนุษย์ ที่ผู้แต่งเรื่องสมมติขึ้นมาเป็นตัวละครในเรื่องแรกเริ่มกำเนิดมนุษย์ มีสังให้มนุษย์กินก่อนมีปลามีกุ้ง สังจากไปเพราะพวกปลา กุ้ง รับอาสาจะเป็นอาหารมนุษย์แทนสัง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 55 : บทบรรณาธิการ “บักหุ่ง” – “ตำบักหุ่ง”
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
บักหุ่ง พืชพื้นถิ่นแถบอเมริกากลางโน้นอพยพแพร่พันธุ์ไปทั่วโลก เพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่เอง ครั้นเมื่อเดินทางถึงภาคอีสาน บักหุ่ง ผูกเสี่ยวกับปลาแดกแล้วไม่เคยแยกจากกันอีกเลย เป็นคู่ฮักแพงทุกมื้ออาหาร แถมเป็นของว่างได้ทั้งยามเช้ายันคํ่าคืนดึกดื่น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
3776422  Views