นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 72
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 72
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน เมษายน 2561

เรื่องเด่น : ประกาศสงกรานต์ ๖๑ เถลิงศก ปีเปิกเส็ด, เมื่อขอม ลาว สยาม ขยายเข้าคุมอีสาน, สืบสาวรากคำด้ำ, ๕๙ ปีกุหลาบปากซัน, จัดสำรับ กินสี่ถ้วย กินห้าถ้วย อาหารหวานคาวเมื่อคราวทำบุญ, บรบือ, เชฟบ๊ะ บ๊ะละฮึ่ม จ้ำบ๊ะ
เรื่องในเล่ม : ไฟตัณหา, คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์, ๑๑๓ ปีชาตกาลศรีบูรพา, ๖ ปีเต็ม นิตยสารรายเดือนทางอีศาน, หล่อทอง, ทวีศักดิ์ ไชยโกฏิ, ตาดโตนยามแล้ง, โรงเรียนประชาธิปไตย, ปฏิรูปตำรวจ ๔.๐, ตั่งเจือง หรือ ฆ้องบั้งหิน, แถนในวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิม, กอนกวยจิตอาสา ฟื้นฟูป่าชุมชน, เจ้าแก้วมงคลสร้างเมืองทุ่ง, เขียนอย่างไรไม่ตกยุค, บันทึกของคนทำทาง, หลวงตากับอาโก, สงกรานต์บ้านนา, ถามข่าวท่งดงป่า, คิดนอกกรอบในทางบวกและสร้างสรรค์, เพลงตลาด เพลงใต้ดิน, เดือนรำลึก, วรรคทองในวรรณกรรมเพื่อชีวิต, ลานข่วงคำกวี, ขวยจีหล่อ, ลายแถนฟ้า ๑๕, ศรัทธาชีพ, กาสรสมัยกับป่าอาริยา, ผูกเสี่ยวผู้เฒ่า ฮักแพงเบิ่งกัน, นาคเมืองโขง, บุญสงกรานต์, มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 71
71
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 70
70
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 69
69
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 68
68
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 67
67
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 66
66
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ

| ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 เมษายน 2561 | ผู้บันทึก: xers
หยดฝนย้อยหยาดฟ้ามาสู่ดิน ประมวลสิ้นเป็นมหาสาครใหญ่ แผ่เสียงซัดปฐพีอึงมี่ไป พลังไหลแรงรุดสุดต้านทาน อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล ไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 เมษายน 2561 | ผู้บันทึก: xers
พี่น้องเฮาเมื่อเห็นดอกคูนเหลืองเอ้อเฮ้อเห็นดอกจานแดงจ่ายหว่าย ได้ยินเสียงพิณแคนแล้วจิตใจคึดฮอดบ้านขึ้นมาทันที โดยเฉพาะคนพลัดพรากบ้านไปไกล อยู่ในป่าคอนกรีต ตามบ้านเช่า ทั้งยังต้องทนทำงานกับผู้ที่ไม่เคยนับญาติร่วมชาติไทย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของคุณพระสอนถูกระบอบต้นตระกูล หิญชีรนันท์ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 71 : ครอบขังไทย
บทกวี, ผญา, คำกลอน วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ผู้ทรงยศล้วนผู้ลากผู้มากอย่าง ผู้มากเงินใช้เงินง้างทุกอย่างได้ สวมเครื่องแบบกินภาษีพุงพีไป ล้วนหัวใจไร้ธรรมาภิบาล

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 70 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
อนึ่ง ขอโปรดเข้าใจว่า การคลี่ภาพมายาคติเพื่อถอดรหัส ‘สัญญปริศนา’ ที่ค้างคาใจในงานเขียนชุดนี้ ผู้เขียนดำเนินการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างลุ่มลึกก็จริง แต่กล่าวในเชิงกระบวนการการวิจัยนั้นเป็นการทำได้เพียง “ส่วนเสี้ยวหนึ่ง” ว่าด้วยเรื่อง “ด้ำ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 70
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers
คณะผู้จัดทำและนักเขียน “ทางอีศาน” ได้ปรึกษากันถึงข้อสอบถามนั้น ๆ โดยมีข้อสรุปว่าถ้าซื้อเหมาโหลลด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และถ้าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ยินดีมอบหนังสือย้อนหลังทั้งหมดให้เลย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 70 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers
อำนาจประชาชน คือ อำนาจทาง วัฒนธรรม - ปัญญา ประชาชนต้องเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย สรุปกรองกลั่นคั้นเลือดเนื้อจิตวิญญาณและความคิดฝัน

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 69 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers
แวดวงธุรกิจต้อง “ดิ้น” กันเต็มที่ ส่วนหนึ่งดิ้นเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้ ส่วนหนึ่งซึ่งแม้เป็นยักษ์ก็ตามแต่ก็ต้องดิ้น เพราะยอดกำไรลดลงมากๆ เสียงกระซิบเบาๆ จากคน “วงใน” ของตลาดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวันบอกว่า

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมชายแดนใต้ (ตอนที่ ๒)
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 มกราคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ด่านในตัวเมืองยะลา มองดูแล้วหายน่ากลัวไปเยอะ เพราะมีกลุ่มศิลปินพากันมาวาดภาพการ์ตูนสวนดอกไม้ ฯลฯ ที่แท่งบังเกอร์และแผ่นกั้นระเบิดหลายจุดในเมือง ที่นี่มีห้างใหญ่อยู่ห้างเดียวคือห้างโคลีเซี่ยม ของคุณคม อัครเดช อดีตผู้กำกับภาพยนตร์ มีร้านท็อปเจริญมากกว่าเซเว่น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมชายแดนใต้ (ตอนที่ ๑)
วรรณศิลป์ | วันที่ 19 มกราคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
นานมาแล้วมีคณะครูได้พาเด็ก ๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้กลุ่มหนึ่ง มาพบลุง “ลาว คำหอม” ที่ไร่ธารเกษม เด็ก

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 69 บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มกราคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ท่ามกลางความ “เน่าใน” ของทุกระบบสถาบัน ส่งผลให้สังคมไทยเสื่อมทรุดลงทุกด้านช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งถีบห่างความต่างทางความคิดของผู้คนไกลกันดั่งฟ้ากับก้นเหว อาวุธที่คนเล็กคนน้อยจะใช้ต่อสู้เพื่อปากท้อง และเทิดศักดิ์ศรีความเป็นคนของตนในห้วงเวลานี้ คือ “งานวัฒนธรรม”

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจาก”ทางอีศาน” 69
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มกราคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ตอนนี้ได้เกิดกระแสคนหนุ่มสาวชาวจีนพากันอพยพออกจากเมืองใหญ่ เพื่อกลับไปเป็นเกษตรกรในบ้านเกิดของตนนับเป็นจำนวนล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้วทำงานเก็บหอมรอมริบ เมื่อได้เงินก้อนหนึ่ง คนเหล่านี้จึงอยากกลับบ้านเพื่อไปสร้างธุรกิจเกษตรของตัวเอง โดยรัฐบาลกำลังทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่ลงมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการค้าขายแบบออนไลน์อีกด้วย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| นิตยสารทางอีศาน 69 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 ธันวาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
เดือนธันวาคม “ข้าวนาปี” เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้ว ในสมัยโบราณชนเผ่าต่าง ๆ ทุกชนเผ่ามีการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวธัญพืช ซึ่งอาจจะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “เทศกาลข้าวใหม่”

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 68
วรรณศิลป์ | วันที่ 13 ธันวาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
[๑] หมาเก้าหาง [๒] อีสาน บอย ดรีม [๓] ร่วมงานบุญ ๑๐๐ วัน

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4701757  Views