นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 62
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 62
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เรื่องเด่น : คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี, วัดช้างเผือก : ๔๕๔ ปี สายสัมพันธ์ล้านนา – ล้านช้าง, อโยธยาในสายตาคนลุ่มแม่นํ้าโขง, ท่องเที่ยวอีสาน อาหารแซบ, เส้นทางสายไหม-ใหม่
เรื่องในเล่ม : การปฏิสนธิ, สายแนนอุษาคเนย์, ศิลปินภูธร เลือดอีสาน, ห้วยดอกไม้, “โชคชัย บัณฑิต’” บัง, เมืองขึ้นฝ่ายภาษา, ห่วงใยแก่งแหล่งสถานตำนานโขง, ตาเกา – ตาเกาว์ – ตะกู – ไซตะกู – ตังกวน – ตะกวน – สก็วน, พ่อในพระเจ้าสิบชาติ, เถ้าเก่าๆ, แกงอ่อมหวายผู้ไท, ฝันของ “ติณ” บนเส้นทางนักแสดงในอเมริกา, หลวงพระบางยังมนต์เสน่ห์, เรือนสาม นํ้าสี่ และ “แม่หญิงแปด”, “ปัจจุบันชนบทแบบเดิมไม่มีแล้ว มีแต่สังคมผู้ประกอบการ”, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย, เพลงลูกทุ่งกลายพันธุ์, เมื่อไหร่จะเลิกเชยไม่สิ้นเสียที มีดีไม่เอาดีอวด, บุญผะเหวด, ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร ๒, ไฟไหม้ป่าจั่งเห็นหน้าหนู นํ้าท่วมฮูจั่งเห็นจี่หล่อ, บรมเดชานุภาพแห่งยุติธรรม, บุญเดือนเจ็ด เดินดง ฝนมาฟ้าใหม่ จากใจแม่, คำพูน บุญทวี, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, 僚, 獠 (เหล่า) มาจากคำว่า “เรา”, สถิติ, ทำแบบแม่คำเฟือง, ลายแถนฟ้า ๕, บนผืนโลกที่ไม่ร้าง, ตกอยู่ในภวังค์ทั้งที่ตื่น, ประติมากรรมพระวิษณุ ๑, ฟาร์มหมูไร้กลิ่น (ขี้), สมุนไพรระงับปวด

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 61
61
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 60
60
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 59
59
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 58
58
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 57
57
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 56
56
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ

| ภาพคอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน”
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 19 มิถุนายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา อมตะอีศาน : สมบัติ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| จดหมายสมาชิกผ้าป่า มูลนิธิทางอีศาน
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 8 มิถุนายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
วันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้ มูลนิธิฯ กำหนดจัดบุญผ้าป่าหนังสือ เพื่อการเผยแพร่นิตยสารทางอีศานให้แพร่หลาย และเพื่อเปิดตัวเปิดกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 62 : สายแนนอุษาคเนย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มิถุนายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
นํ้าเต้าปุ้งผุดจากซากควายเขาลู่ ฝูงคนหมู่อาศัยได้อุปถัมภ์ ปู่ลางเซิงขุนคานซีเจาะนำ ได้ป่องเกิดอยู่กํ้าเมืองลุ่มเพียง นํ้าเต้าปุ้งควํ่าหงายกายเพศแม่ ยามครรภ์แก่กลมใหญ่ใครจะเถียง ภูมิปัญญาบรรพชนคนเทียบเคียง จึงเรียบเรียงนิทานตำนานมา

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 61 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
รัฏฐาธิปัตย์กำลังจะนำพาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ไปทางไหน ? มีเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอใน ทางอีศาน อีกมากในฉบับต่อ ๆ ไป เดือนนี้ขอนำวิสัยทัศน์ของรัฐที่เสนอไว้เมื่อปีที่แล้ว

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สูงสุดสู่สามัญ : ช่วง มูลพินิจ
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ที่โคนต้น เขาเฝ้าดูผู้คนปีนป่ายต้นไม้แห่งลาภ ยศ อันสูงลิบยอดเลือนหายไปในเวิ้งฟ้า อากาศ เป้าหมายจะไปให้สูงสุด เพื่อจะคืนสู่สามัญตามคำโบราณว่าไว้

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 61 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
เฉพาะคอลัมน์ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ ได้เปลี่ยนหัวคอลัมน์ใหม่ให้อ่านแล้วเกิดทัศนะกว้างไกลกว่าเดิมในชื่อ ภูมิบ้านนามเมือง : TOPONYMY

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจาก “ทางอีศาน” 61
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
นิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ของเราออกเดินทางมา ๕ ปีแล้ว ฉบับนี้คือก้าวย่างสู่ปีที่ ๖ (คุณเกษมสุข ตันติทวีโชค -

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 61 บทบรรณาธิการ : อมตะอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ท่ามกลางการยกทัพจับศึกไล่ล่าฆ่าตัดหัวยึดทรัพย์กวาดต้อนคนมาเป็นทาส ผ่านการกระทำถูกดูถูกเหยียดหยามกดทับของสังคม จนถึงยุคอาณานิคมแล่นเรือลำใหญ่ข้ามทวีปมาตียึดเมืองกัน แล้วเกิดสงครามโลก สงครามเย็น จนเข้าสู่ยุคทุนนิยมเต็มตัว ผู้คนบนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคอีสานประเทศไทยก็สามารถต่อสู้ดำรงตนยืนหยัดสร้างบ้านแปงเมือง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 60 คอลัมน์ : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์สำนักท่าพระจันทร์ แสดงความรู้คาดการณ์ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของชาติไทยกันพอหอมปากหอมคอ ท่านหนึ่งยกคำคมเรื่อง ต้มยำกบ! แต่ต้มยำกบของท่าน มิได้โยนกบเป็น ๆ ลงในนํ้าเดือด กบตัวเป็น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย : ลับมีด
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
มีดเป็นของมีคม ที่ก่ออันตรายสำหรับผู้ใช้ที่ประมาท และไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดเจ็บปวด หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ นักปราชญ์โบราณได้กำหนด เรื่องเกี่ยวกับการใช้มีดหรือของมีคมไว้ใน โคลงพานวัน ว่า

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ผู้ยิ่งใหญ่ – คอลัมน์ : เขียนมนุษย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
ยอดภูผาสูงใหญ่เป็นเทวาลัยของเทพเจ้า ศิวะมหาเทพอยู่ ณ ยอดเขาหิมาลัยไกรลาศ ซีอุสผู้ยิ่งใหญ่อาศัยยอดเชาโอลิมปุส ภูผาคือบัลลังก์มหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่ไม่รังแกผู้ต่ำต้อย ภูเขาไม่เคยทับมด

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| คอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน” จากทางอีศาน
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 20 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา นับแต่ปล่อยให้แถวตัวหนังสือทางอีศานออกเดินทางถึงผู้อ่านตามลำพังมา 5 ปีเต็ม

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 60 : ความเปลี่ยนแปลง
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
๏ อยู่ป่าอยู่เขาเนาละหาน เป็นคุ้มเป็นบ้าน ถางป่าถางดงพงพี ๏ เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มากมี ชุมชนใหญ่ทวี เป็นเมืองเป็นตลาดนคร ๏ พ่อค้าศักดินาฐานันดร

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจาก “ทางอีศาน” 60
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 เมษายน 2560 | ผู้บันทึก: xers
คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อบอกข่าวบุญและระดมทุนทำงานในพื้นที่ (ขายโต๊ะ/บัตรหน้างาน) วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ณ โรงเบียร์ฯ สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา กทม.

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4124783  Views