นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 73
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 73
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เรื่องเด่น : ถ้อยกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗ ปี ของ “นิตยสารทางอีศาน” จาก ส. ศิวรักษ์, คำสิงห์ ศรีนอก, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ชลธิรา สัตยาวัฒนา, ฟรานซิส คริปส์, อัศศิริ ธรรมโชติ, สมคิด สิงสง, เสรี พงศ์พิศ, เตช บุนนาค, “แสงดาว ศรัทธามั่น”

การกลับมาของเรื่องราวแห่งดินแดนใต้ คอลัมน์ ตามรอยโลกมลายู โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์, บทความพิเศษจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ แคนเก่าสุด ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว หมอแคนยุคแรกเป็นหญิง, เมืองนครราชสีมา สมัยออเจ้าการะเกด โดย “ช้างเฒ่า เหยียบงวง”, ๔๒ ปี แห่งการสาว ‘สาแหรก’ คำวิจารณ์ของอาจารย์ฝรั่งของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดย สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 72
72
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 71
71
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 70
70
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 69
69
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 68
68
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 67
67
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ

| ถ้อยคำจาก ถึง ทางอีศาน จาก ฟรานซิส คริปส์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน” เป็นนิตยสารที่บันทึกข้อมูลวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณปรีดา ข้าวบ่อ และผู้ร่วมงานได้ตีพิมพ์เล่มใหม่ทุก ๆ เดือนตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา จึงได้สะสมสาระสำคัญหลายด้านไว้ จำนวนเกิน ๒,๐๐๐

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| หกปี “หกเหินฟ้า” ของ ทางอีศาน : ชลธิรา สัตยาวัฒนา
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
คนบางคน ช่างคิด ทำอะไรเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ได้... บนหนทางที่ “ระหกระเหิน” จวบ “หกปี” ของ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| กาพย์ยานี ๑๑ ถึง ทางอีศาน จาก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
๐ สายธารที่สานไทย เป็นทางไทยในปฐพี ร้อยทางพันทางมี หนึ่งทางนี้ทางอีศาน ฯ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
คือผมแปลกใจและทึ่งที่ บ.ก. ปรีดา ทำทางอีศานมายาวนานได้ ๖ ปีและเข้าสู่ปีที่ ๗ ที่บอกว่าแปลกใจและทึ่งก็เพราะว่า ผมคิดว่าหนังสือแนวนี้ หนังสือที่มีลักษณะเป็นหนังสือของชาวบ้านหนังสือในลักษณะของท้องถิ่น

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ถ้อยกถา ถึง ทางอีศาน จาก คำสิงห์ ศรีนอก ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
อีศานนั้น บ่งชี้ให้รู้ว่า เรามีพื้นภูมิที่สามารถเติบใหญ่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง คำสิงห์ ศรีนอก

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก ส. ศิวรักษ์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
อีสานเป็นภูมิภาคหนึ่งของกรุงสยาม ซึ่งชนชั้นปกครองจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ได้เอารัดเอาเปรียบผ้คู นในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ ที่ภูมิภาคนี้ได้ผลิตบุคคลพิเศษออกมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในวงการพระศาสนาด้วยแล้ว เราได้พระดีจากภูมิภาคนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะทางฝ่ายพระป่า ดังสายพระอาจารย์ชา

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
เราต้องรู้จักร่างกายของเรา หน้าที่อวัยวะแต่ละส่วน ความสำคัญและการถนอมรักษาไว้ให้ทนนาน อาหารใดมีประโยชน์อะไรมีโทษ ในสวนครัวหัวไร่ปลายนาและรอบ ๆ ชุมชนมีไม้ดอกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสัตว์ชนิดใด และต้องรู้จักทะเล ภูเขา รู้จักห้วย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 72 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ชื่อว่าโลกีย์กว้างเมืองคนมันบ่เที่ยง มันหากเงี่ยงช้อยง้อยคือค้อยตลิ่งของ ลางเทื่อศิษย์กลับได้เป็นครูสอนสั่งก็มี ลางเทื่อลุกออกก้นสอนฉ้อพ่อแม่คีง ลางเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด่อนก็มี ลางเทื่อลูกไพร่บ้านสอนท้าวบ่าวพญาก็มี

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 เมษายน 2561 | ผู้บันทึก: xers
หยดฝนย้อยหยาดฟ้ามาสู่ดิน ประมวลสิ้นเป็นมหาสาครใหญ่ แผ่เสียงซัดปฐพีอึงมี่ไป พลังไหลแรงรุดสุดต้านทาน อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล ไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 เมษายน 2561 | ผู้บันทึก: xers
พี่น้องเฮาเมื่อเห็นดอกคูนเหลืองเอ้อเฮ้อเห็นดอกจานแดงจ่ายหว่าย ได้ยินเสียงพิณแคนแล้วจิตใจคึดฮอดบ้านขึ้นมาทันที โดยเฉพาะคนพลัดพรากบ้านไปไกล อยู่ในป่าคอนกรีต ตามบ้านเช่า ทั้งยังต้องทนทำงานกับผู้ที่ไม่เคยนับญาติร่วมชาติไทย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของคุณพระสอนถูกระบอบต้นตระกูล หิญชีรนันท์ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 71 : ครอบขังไทย
บทกวี, ผญา, คำกลอน วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ผู้ทรงยศล้วนผู้ลากผู้มากอย่าง ผู้มากเงินใช้เงินง้างทุกอย่างได้ สวมเครื่องแบบกินภาษีพุงพีไป ล้วนหัวใจไร้ธรรมาภิบาล

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 70 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
อนึ่ง ขอโปรดเข้าใจว่า การคลี่ภาพมายาคติเพื่อถอดรหัส ‘สัญญปริศนา’ ที่ค้างคาใจในงานเขียนชุดนี้ ผู้เขียนดำเนินการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างลุ่มลึกก็จริง แต่กล่าวในเชิงกระบวนการการวิจัยนั้นเป็นการทำได้เพียง “ส่วนเสี้ยวหนึ่ง” ว่าด้วยเรื่อง “ด้ำ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 70
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers
คณะผู้จัดทำและนักเขียน “ทางอีศาน” ได้ปรึกษากันถึงข้อสอบถามนั้น ๆ โดยมีข้อสรุปว่าถ้าซื้อเหมาโหลลด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และถ้าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ยินดีมอบหนังสือย้อนหลังทั้งหมดให้เลย

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4743899  Views