นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 54
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 54
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ฉบับ: กู่กาสิงห์ : ๑๕ ปี บุกเบิก พัฒนา
➤ เรื่องเด่น : พาตามหานํ้าส้าง, พุทธศาสนาเข้าสู่อีสานในตำนานอุรังคธาตุ, จากเพลงพื้นบ้านสู่ลูกทุ่งอีสาน, อาหารกับความอ้วน, ชุมชนยางหยวก, สีสันกวี
➤ เนื้อหา: คนอีสานค้นหากันให้พ้อ, พืดเขาวัว, ผีตาโขน ผีตามใคร?, รอยเท้าแรกพุทธศาสนาบนแผ่นดินอีสาน, ขันหมาก : ลำปลายมาศ และ บ้านกงรถ, แฝงเฟือ, นางฉันฑลี, ละครที่เราคุ้น, นางแดด ผึ่งแดด, ภาษากับการอ่าน, ลูกเถ้าแก่บ้านนอก, การลุกขึ้นสู้ของชาวอีสาน, เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก, เจ้านกขมิ้นแห่งป่าทามลำเซบาย, ตำนานภูนํ้าจั้น, หัวใจอีสาน, เมื่อลูกอีสานจับมือคนชายแดนใต้, ว่าด้วยเงือก ๕, ที่บ้านก็มี, ให้หลวงพ่อแดกก่อน, ศรีโคตรบูร ๒๙, กลางวันกินกุ้งเผา คํ่ากินแหนมเนือง, หมอลำพื้นบ้านกำลังราโรย?, ทิดสุขกับนํ้ามนต์หลวงพ่อ, กลอนหมากนํ้าเต้าปุงแตก

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 53
53
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 52
52
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 51
51
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 50
50
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 49
49
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 48
48
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ
ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
แนะนำหนังสือ
แกงหอยใส่เผือกแบบชาวกูย
อาหารการกิน
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
แนะนำหนังสือ
เรื่องของอาหาร (๕)
อาหารการกิน
เรื่องของอาหาร (๔)
อาหารการกิน

| ลดธงครึ่งเสา 30 วัน เจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่ม 14 ต.ค. 2559
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 19 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เส้นทางสายวัฒนธรรม พระปาจิต นางอรพิม
ข่าวทางอีศาน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 18 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ปาจิต อรพิม เป็นเรื่องราวของการพลัดพรากระหว่างเจ้าชายจากเมืองพรหมพันธ์นคร ที่ได้รับคำทำนายว่าต้องไปตามหาคู่ที่เมืองอื่น และโหรทำนายว่าคู่ของตนจะอยู่ในท้องของหญิงที่มีกลดให้ร่มเงาอยู่ตลอดเวลา เจ้าชายปาจิตเดินทางไปพบนางบัวซึ่งกำลังตั้งครรภ์และกำลังดำนา โดยมีร่มเงาตามนางตลอดเวลาจึงได้ขออาศัยช่วยดูแลลูกที่เกิดมา คือนางอรพิม จึงเป็นแหล่งกำเนิดชื่อบ้านจารย์ตำรา

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เชิญร่วมเสวนา หนังสือ “โขงนทีสีทันดร – 5 ปี นิตยสารทางอีศาน”
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 17 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ผู้ร่วมพูดคุย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการบริการนิตยสารทางอีศาน วันที่ 22

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เชิญร่วมเสวนา ทำไมต้องอ่าน “ว่าด้วยทุน – คาร์ล มาร์กซ์” 22 ตุ.ค. 2559
ข่าวทางอีศาน | วันที่ 17 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ผู้ร่วมเสวนา รศ. วิทยากร เชียงกูล, ทองแถม นาถจำนง ดำเนินรายการโดย ปรีดา ข้าวบ่อ วันที่

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21, 13-24 ต.ค. 2559
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 15 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 เติมพลังสมองด้วยหนังสือที่มีคุณค่า กับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-24

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เตือนภัย พายุ ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 14 ตุลาคม 2559
ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 14 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (14 ต.ค.59) พายุดีเปรสชั่นมีศูนย์กลางบริเวณประเทศลาวตอนกลางได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครพนมแล้ว หรือที่ละติจูด 17.0 องศาเหนือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทุ่งกุลาร้องไห้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 11 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
จากการศึกษาทางโบราณคดี พบแหล่งโบราณคดีในพื้นที่กว่า ๔๐๐ แห่ง โดยพบแหล่งโบราณคดีหนาแน่นในเขตอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึง ๑๒๘ แห่ง มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| สาส์นจากทางอีศาน 54
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
กองผ้าป่าทางอีศาน เปรียบ ทางอีศาน ดั่งกองผ้าป่า ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมกันทอด ทำบุญปัญญา เนื้อหาสาระครอบคลุมทุกด้าน การเมือง เศรษฐกิจ ฮีตคอง

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 54
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ถ้าเปรียบเทียบขีดความเจริญก้าวหน้ากับบ้านใกล้เรือนเคียงส่วนมาก เมืองไทยเรายํ่าเท้าอยู่กับที่มานานหลายสิบปีดีดักแล้ว ถึงเวลาต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมกันไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างทางกายภาพ เช่น การคมนาคม อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำการ และภูมิทัศน์ต่าง ๆ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 53 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ความเชื่อของคนโบราณ พญานาคนอกจากเป็นผู้ควบคุมดูแลน้ำแล้ว ยังเป็นผู้ทรงแผ่นดิน คือรักษาแผ่นดิน จะขุดดินปลูกเรือนยังต้องขอขมาพญานาค จะไถนาก็ต้องดูทิศห้ามไถถูกหัวนาค ความเชื่อเรื่อง “นาคทรงแผ่นดิน” นี้ คนไทรับจากคติความเชื่อพุทธพราหมณ์หรือ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| “วัดเสียวสวาท” คฤหัสถ์เสียวแทนพระ!!!
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 28 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
คำว่า สวาท คำนี้มีหลายความหมาย แต่ฅนทั่วๆ ไปก็เอาแต่มโนให้จั๊กเดี๋ยมกับเรื่องพรรค์นั้น! ข่าวบางสำนักยกเรื่อง “เสียวสะหวาด” หรือ “เสียวสวาด” มาสอดแทรกเชิงสันนิษฐานจะเป็นที่มาชื่อวัดนี้

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| “ลาว” ควรมาจากคำใด
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
โดยจารึกไว้ว่า พ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขไท ทั้งมา กาว ลาวแลไท....... ในศิลาจารึกหลักที่ 45 พ.ศ.1935 จารึกว่าผีบรรพบุรุษของกษัตริย์น่านคือ ด้ำพงศ์กาว

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทองแถม นาถจำนง ชวนหาเหง้ากลุ่มไท จากจ้วงกวางสี
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 21 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ช่วงแรก ดร.ลู่ เสี่ยว ฉิง อาจารย์สาวชาวจ้วง จากมณฑลกวางสี มีผลงานด้านวัฒนธรรมและภาษามากกว่าสิบเล่ม ตอนนี้ประจำสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทักทายในห้องเสวนาว่า

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| พิธีส่งผีขวัญกลับเมืองแถน ของไทแดงในเวียงจัน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 20 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พิธีส่งผีขวัญกลับเมืองแถน ของชุมชนไทแดงในเวียงจัน ลายผ้านี้เหมือน ๆ กันทั้ง ไทดำ ไทขาว ไทแดง ลื้อ ฯ

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
3529901  Views