นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 82
| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 82
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องเด่น : พญาปริสุทธเศวตหัสดีลิงค์, ศิลปะลพบุรี มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ, การเล่าดยั๊วของชนชาวลัวะ, รุ่งอรุณแห่งความรักของสาวอีศาน, เรื่องเล่าปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่องในเล่ม : เขียนมนุษย์ จิตรกรรมชิ้นเดียว, นิทานหมู่บ้าน, ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ประทับไว้ในดวงจิต, เฮือนชานศิลปิน, ปลาแดก แซบและดี, ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย, รางวัลอุรังคธาตุทองคำ ครั้งที่ ๑, ดอกหญ้าผู้อาภัพ, ชำนิ ภาชี พาชี, เพลงแผ่นดิน, ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย, ทุกน้ำตาคือปรัชญาชีวิต, การเดินทางของผม, พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ แม่ของคนไทย, แห่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง, ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม จบ, ลานข่วงกวี, ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง, คำพิพากษา ที่ชุมชนบ้านบ่อ, คำสุดท้าย, เรื่องลี้ลับแปลกๆ, เด่มือ มือเด่, จากร้านแผ่นเสียงถึงค่ายเพลง คงเหลือแต่ตำนาน, สุภาษิตโบราณ, ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน, เห็นไหม ฟ้าไกลลิบนั่นขลิบทอง, อริยสัจ ๔, เมืองนครจำปาศักดิ์, ‘ยุคเพรางาย’ อรุณรุ่งของชนชาติไท, ลาบปลาตอง, คำและความหมาย เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต, นั่งคุยกับครู

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 81
81
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 80
80
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 79
79
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 78
78
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 77
77
นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 76
76
รวมผลงานหนังสือจากสำนักพิมพ์ “ทางอีศาน”
แนะนำหนังสือ
คำอ้าย โลกแห่งการเรียนรู้อันรื่นรมย์ของเด็กอีสาน
แนะนำหนังสือ
ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม
แนะนำหนังสือ
เรื่องเล่าชุด พ่อเฒ่ากับลูกเขย
แนะนำหนังสือ
คู่มือเรียนเขียนกลอน
แนะนำหนังสือ
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์
นักเขียน
แกงเห็ดผึ้ง เห็ดห้า เห็ดตับเต่า
อาหารการกิน
วัฒนธรรมข้าวไท
แนะนำหนังสือ

| ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  กวช.แ […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
“อยากเห็นศรีสะเกษ….ในมุมนี้บ้าง”  (ตอน  หมาเก้าหา […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
เมื่อพ.ศ.๒๓๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง เจ้าหมาน้อย บุตรเจ้าราชวงศ์ (สุริโย) หลานเจ้าสร้อยศรีสมุทฯ เป็นเจ้านครจำปาศักดิ์ ให้ เจ้าธรรมกิติกา บุตรอุปฮาด (ธรรมเทโว) เป็นเจ้าอุปฮาดรักษาเมืองนครจำปาศักดิ์ต่อไป

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
ศัพท์ทางวิชาการทุกแวดวงมีปัญหาอยู่เสมอ เช่นในแวดวงประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ก็มีเรื่องยังหาข้อสรุปให้ลงตัวเห็นชอบเป็นเอกภาพกันได้ยาก นั่นคือ เรื่องชื่อ “ศิลปะลพบุรี” นั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
“ฮู้จักพระวอพระตาไหม เจ้ากินเกลือบ้านได๋ เคยไปเอาบุญพระธาตุบ่” เป็นคำถามที่ ผศ.อมฤต หมวดทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้เสมอในยามที่ออกไปเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งเกลือในภาคอีสาน และมักได้ฟังเรื่องเล่าเก่าก่อนเป็นผลพลอยได้

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
€ กราบพระธาตุพนม ปฏิบัติศรัทธาข้าโอกาส สำนึกแห่งไพร่ทาส […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด ติดตามอัลบั้มรว […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
จุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่ชุมชนและให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้สนับสนุนและต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นที่มา : "โครงการเผยแพร่ประวัติชุมชนผ่านภูมิบ้านนามเมืองตามภาษาท้องถิ่น"

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๒ ปีที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพั […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
คนหมู่บ้านอยู่กินกับดิน กับห้วยละหาน ภูเขาและป่าดง เบิกพงไพรเป็นไร่นา รอบบ้านปลูกพืชผักสวนครัว ใต้ถุนบ้านเลี้ยงเป็ดไก่วัวควายไว้เป็นอาหารและแรงงานหลัก

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| เปิดตำนาน-ความหมาย ‘ปราสาทนกหัสดีลิงค์’ ปลงศพเจ้า เผาศพพระ ในวัฒนธรรมล้านนา-ล้านช้าง
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
เปิดตำนาน-ความหมาย ‘ปราสาทนกหัสดีลิงค์’ ปลงศพเจ้า เผาศพ […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| ทางอีศาน 81 : อาหารพื้นบ้านกับการถนอมอาหาร ความลับที่ไม่ลับในจานบ้านเฮา
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
ความอร่อยของปลาร้าให้รสชาติที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ การทำปลาร้า ของชาวโคราช ให้รสชาติความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่น และมีวัฒนธรรมการถนอม อาหารอันเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึง ปัจจุบัน

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน
| พญาปริสุทธเศวตหัสดีลิงค์ น้อมส่งพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom
พญาปริสุทธเศวตหัสดีลิงค์ น้อมส่งพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อค […]

หนังสืออีสาน ข่าวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสาน ของกินอีสาน อาหารอีสาน ครูเพลงอีสาน วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอีสาน ผญาอีสาน กลอนลำอีสาน ฮีตคองอีสาน บทกวีอีสาน เพลงอีสาน ของดีอีสาน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5347039  Views